Mere

Tintin-relancering, samt ny "fundamentalistisk" serie

Forlaget Cobolt påbegynder nu optrykket af Niels Søndergaards tekstnære Tintin-oversættelser, der hidtil er blevet trykt...