Mere

Røde faner i kantinen

Claus Deleuran og arbejderbevægelsen giver stof til eftertanke. For revolutionen ser noget anderledes ud i dag, end dengang...