Mere

Når der tales i kattetunger

Har man appetit på en ironisk kritisk distance til religion i almindelighed og jødedom i særdeleshed, er Rabbinerens datter...