Mere

Spatio-temporalitet og T1-T2...

I det nye nummeret af litteratur- og kulturtidsskriftet Kritik kan man bl.a. læse anmeldelser af ny dansk lyrik og et essay...