Mere

Magis mortuos moniales...

… eller på dansk: Flere døde nonner. Marcel Ruijters går endnu omgang med nonner, helgener og aber. De hellige er en morsom...