Mere

Internationalt dansk nyt

John Kenn Mortensen, Palle Schmidt og Peter Snejbjerg kipper med flaget i det angelsaksiske. Palle Schmidt, der fik udgivet...