Mere

Led, ledere … Navlerne

Navlerne er 48 siders opvisning i hvordan gymnasiepigerne Vicky og Jenny er lede ved hinanden, ved fyre, butiksansatte og ikke...