Mere

Troldmandens pornografiske hovedværk

"Lost Girls" er ét af stormesteren Alan Moores hovedværker, men er det god pornografi? Rikke Platz Cortsen undersøger...