Hjem Om Nummer 9 Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Nummer 9 fralægger sig ethvert ansvar for de udtalelser og holdninger, som brugerne på vore sider ytrer i form af indlæg, kommentarer eller andet.

Det er ifølge ytringsfriheden enhvers ret at udtale sig på egne vegne, og man står derved også selv personligt til ansvar for eventuelle udtalelser i offentligt fora.
Udtalelser om oplevelser, erfaringer, holdninger og lignende er det af brugerens eget sind og ansvar og det repræsenterer IKKE holdningen hos Nummer 9.

Nummer 9 forbeholder sig retten til at fjerne eller låse eventuelle indlæg, der direkte strider mod den danske lovgivning, som f.eks. opfordring til ulovlige handlinger, uden videre varsel.
Dette vil også få mulige konsekvenser for en brugers videre færden på vore sider. Ønskes en kommentar eller lignende fjernet eller låst på vore sider, skal man sende Nummer 9 en mail herom med et argument i henhold til et brud på den danske lovgivning.

Vurderes det ikke til at stride mod lovgivningen, er det op til den enkelte at kontakte den bruger, der har lavet udtalelserne og via en positiv dialog komme til en eventuel enighed.

Som bruger på Nummer 9s hjemmesider, indvilger du i at friholde Nummer 9 for ethvert ansvar i forbindelse med dine handlinger på Nummer 9s hjemmesider, herunder (men ikke begrænset til) ytringer, meningstilkendegivelser, konstateringer med mere, som du har tilkendegivet i dine indlæg, kommentarer eller lignende.

Nummer 9 er en åben kommunikationsplatform med store dele brugergenereret indhold, og Nummer 9 er derfor ikke ansvarlig for brugernes oprettelse af indhold,
herunder tekst, billeder, videoklip mv., som måtte krænke lovgivningen eller tredjemands rettigheder.
Af samme grund kan Nummer 9 ikke mødes med noget krav på erstatning for tab, skader eller krænkelser, opstået som følge af brugergenereret indhold på sine hjemmesider.

Nummer 9 forbeholder sig retten til at fjerne eller låse eventuelle indlæg, der direkte strider mod den danske lovgivning, som f.eks. opfordring til ulovlige handlinger, uden videre varsel.
Dette vil også få mulige konsekvenser for en brugers videre færden på vore sider. Ønskes en kommentar eller lignende fjernet eller låst på vore sider, skal man sende Nummer 9 en mail herom med et argument i henhold til et brud på den danske lovgivning.
Vurderes det ikke til at stride mod lovgivningen, er det op til den enkelte at kontakte den bruger, der har lavet udtalelserne og via en positiv dialog komme til en eventuel enighed.