Mindetegninger: Cav Bøgelund

Danske tegnere hylder Cav Bøgelund, som forlod os alt for tidligt.